Privacyverklaring

Privacyverklaring Supergoof Quilts


Inleiding:
Deze versie van de privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018. Ik ben mij ten zeerste bewust van het vertrouwen dat u in mij stelt. Deze online privacyverklaring is daarom ontworpen om u te informeren over mijn verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens op dit blog.

Op grond van voortschrijdend inzicht kan deze privacyverklaring op een latere datum worden aangepast en u kunt altijd de meeste recente versie op dit blog lezen.

U kunt de door u geplaatste reacties ten alle tijden zelf verwijderen.

Door het lezen van het blog Supergoof Quilts geeft u aan dat u deze privacyverklaring heeft gelezen en heeft geaccepteerd.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
I.F.H.M. van der Harst–Govers, handelend onder de naam Supergoof Quilts, is de beheerder van de persoonsgegevens die u aan mij verstrekt en ik ben verantwoordelijk voor de goede bescherming van uw gegevens.

Supergoof Quilts
supergoofquilts@hotmail.com
K.v.K. nummer:08170786

Welke persoonsgegevens worden verzameld:
Ik verzamel uw administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke informatie in het eventuele geval dat u één of meerdere van mijn producten geleverd wil hebben.

Verder gebruik ik het platform Blogger en Google Analytics welke onder andere het IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op het blog, gegevens over uw surfgedrag en de door u gebruikte browser en apparaat type registreert wat mij helpt om het bloggen verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor mijn gebruikersstatistieken en voor haar (advertentie)doeleinden.
Wel heb ik, om jullie privacy zoveel mogelijk te beschermen, een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en heb ik gegevens delen uitgeschakeld. Verder heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code.

Links naar andere websites
Op dit blog treft u een aantal links aan naar andere blogs en websites. Hoewel deze links met zorg zijn geselecteerd kan ik geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die personen en/of organisaties. Gelieve hiervoor de privacyverklaring(en) van deze blogs en/of websites te lezen.

Welke veiligheidsmaatregelen worden toegepast?
Ik gebruik passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Uw gegevens worden niet verkocht en mocht dit eventueel, om welke reden dan ook gebeuren, dan alleen na uw schriftelijke toestemming.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen krijgen om ze door te kunnen geven aan een andere organisatie.
Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen stuurt u een e-mail naar supergoofquilts@hotmail.com vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat mij weten om welk e-mail adres het gaat dan zal ik uw verzoek binnen vier (4) weken behandelen.

Cookies
Ik gebruik zelf geen cookies maar het kan zo zijn dat het door mij gebruikte platform, Blogger, en dat de door mij gebruikte Google Analytics weldegelijk cookies gebruiken.

Hoelang bewaar ik uw persoonlijke gegevens?
Ik bewaar uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor ik de persoonlijke gegevens heb verzameld. Mogelijk moet ik uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Dit blog is niet bedoeld voor minderjarige personen.
Mijn blog is niet gericht op, of bedoeld voor, minderjarige personen en Supergoof Quilts verzamelt niet bewust informatie op dit blog van minderjarigen.

Wat te doen als u een klacht heeft
Indien u van mening bent dat Supergoof Quilts uw persoonsgegevens niet correct heeft verwerkt, wilt u dit dan melden via ssupergoof@hotmail.com